FAQ

1) Apa itu PRS?

PRS merupakan singkatan bagi Pembimbing Rakan Sebaya yang membawa maksud seorang pelajar yang telah dilatih dalam bidang kemahiran asas komunikasi dan kaunseling. Ia berfungsi sebagai seorang kawan yang berkesan kepada rakan sebaya, terutama kepada mereka yang memerlukan pertolongan. PRS tidak bertugas untuk memberi nasihat dan menyelesaikan masalah rakan-rakan tetapi ia menjadi seorang pendengar yang peka kepada perasaan orang lain, berminat mengambil berat serta rela memberi khidmat dalam sistem sekolah.2) Siapakah yang boleh menjadi ahli kelab PRS?

FOKUS 1 (Perlu di dahulukan)
Pelajar-pelajar yang baik dari segi :

· Pencapaian akademik
· Berminat menolong
· Personaliti yang baik dan menarik
· Sikap yang baik
· Latar Belakang diri yang baik


FOKUS 2 (Lebih memerlukan latihan intensif)
· Pelajar yang kerap menimbulkan masalah salahlaku di sekolah
· Pelajar yang menjadi pemimpin dalam kumpulan kecil secara informal dan mempunyai pengaruh3) Apakah fungsi sebenar PRS?

· Sebagai “Kawan” yang berkesan dan sebagai saluran informasi untuk kawan mencurahkan perasaan
· menghubungkan kepada khidmat Bimbingan dan Kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu
· Sebagai peninjau rakan-rakan untuk membolehkan guru kaunseling menjalankan program-program yang relevan atau yang bercorak menghalang.4) Apakah kelebihan menyertai Kelab PRS?

· Memberi anda idea untuk memperbaiki iklim dan budaya sekolah kita
· Mampu membantu rakan-rakan secara aktif dalam bidang pelajaran
· Menimba pengalaman baru dalam bidang kemanusiaan
· Kemahiran berkomunikasi dengan baik dan berkesan
· Kemahiran menjadi sebagai pemudahcara
· Kemahiran membuat keputusan5) Apakah PRS perlu lakukan untuk menolong rakan-rakan?

- Membina perhubungan
- Menggalakkan rakan bercakap
- Menyatakan semula/membuat rumusan
- Memahami Situasi
- Membincangkan cadangan atau pilihan
- Membuat pilihan
- Penamatan/Tindakan