PENGENALAN


  
PRAKATA PENGETUA

Seiring dengan arus pembangunan, sistem pendidikan diperkembangkan melalui laman maya seperti laman blog ke arah melahirkan modal insan cemerlang, gemilang dan terbilang untuk membentuk sahsiah pelajar dalam semua aspek dari segi akademik dan kokurikulum.

Pengaruh rakan seaya merupakan pengaruh yang dominan di kalangan pelajar terutama golongan remaja. Sifat memantu di kalangan PRS adalah merupakan asset penting dalam memantu Guru imingan Dan Kaunseling di sekolah agar dapat menjadi udaya penyayang dan cemerlang. Jika ramai ahli PRS diwujudkan , sekaligus akan membina kader-kader yang akan membanteras gejala social yang semakin serius dikalangan pelajar .

Sekalung tahniah dan penghargaan yang tidak dapat diungkapkan kepada inisiatif Guru Bimbingan Dan Kaunseling serta ahli PRS yang ersungguh-sungguh serta ekerjasama menyiapkan log ini demi memastikan rakan-rakan dapat menerima pakai dan diaplikasikan untuk kehidupan seharian. Akhir kata sama-samalah kita doakan agar usaha murni ini erjaya dan mendapat keerkatan Allah jua.


sejarah penubuhan 
visi, misi, objektif dan carta organisasi