Tuesday, 18 September 2012

Moto,Visi,Misi,Objektif dan Carta Organisasi PRS

visi
Melahirkan pelajar yang berketerampilan dan bersahsiah tinggi 

misi
Membimbing ke arah kemantapan diri

objektif

 Membina pasukan PRS yang terlatih untuk membantu rakan dari segi akademik, perlakuan, emosi dan     peribadi.

 Membina khidmat sokongan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk mengisi pertambahan tuntutan dalam perkhidmatan PRS.

Melatih pelajar dalam kemahiran asas yang membolehkan mereka berinteraksi secara berkesan dengan rakan dan individu lain.

Menubuhkan kumpulan pelajar yang terlatih dan boleh menggerakan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan dan kaunseling
CARTA ORGANISASI PRS

No comments:

Post a Comment