Monday, 17 September 2012

KEMAHIRAN

KEMAHIRAN KOMUNIKASI


Apa itu Komunikasi?
Suatu proses seseorang menyampaikan sesuatu maksud kepada orang lain yang merangkumi rangsangan dan tindakan (lisan dan bukan lisan)


Apa itu Komunikasi Berkesan?
Komunikasi berkesan timbul apabila maksud yang disampaikan diterima dan difahami dengan jelas oleh orang yang menerima.


Halangan Dalam Komunikasi :

Kebisingan

Emosi

Kelemahan mendengar

Prasangka buruk

Percakapan yang bercanggah dan negative

Tidak rasional

Tidak bersikap terbuka


Cara mengurangkan Halangan Komunikasi :

Melatih diri supaya berfikiran terbuka dan tidak berprasangka buruk

Mesej yang ingin disampaikan perlulah jelas dan terang

Gunakan bahasa yang mudah difahami

Eratkan perhubungan supaya timbul kepercayaan

KEMAHIRAN MEMBACA


Membaca secara teropong:

Melihat tajuk-tajuk utama

Membaca pantas

Meneliti gambar rajah

Fahami konsep


Membaca Album:

Membahagikan tajuk utama

Melihat isi tersurat dan tersirat

Bacaan sederhana

Dapat melihat isi-isi


Membaca Kompas:

Meneliti mengikut urutan

Dapat mengenal pasti kata kunci

Dapat melihat dan mengenal isu

Mula membina konsep nota


Membaca Peta:

Dapat menghuraikan maksud bahan

Menjawab soalan-soalan Membina nota minda yang lengkap

KEMAHIRAN BERFIKIR


Kaedah PMI (Plus Minus Interesting)
Sebagai contoh anda dikehendaki membuat satu model kereta yang tidak menggunakan petrol sebagai bahan api .Beri kebaikan ,keburukkan yang menarik bagi model anda.


Kaedah CAF (Consider All Factors)
Sebagai contoh anda dikehendaki mengesan dan membuat kajian tentang kegunaan pil yang boleh menyebabkan seseorang individu itu berasa kenyang dan tidak perlu makan sehingga 12jam. Kaji semua factor tentang pil tersebut.

Kaedah C & S
Contoh sebagai pelajar anda bebas untuk memakai pakaian ketika berada di sekolah.Jelaskan kesan dalam jangka masa pendek dan panjang jika peraturan dilaksanakan

Kaedah AGO (Aim Goal dan Objectives)
Contoh anda memenangi wang sejumlah RM1 juta dalam rancangan “Who Want To Be A Millionnaires” Nyatakan objektif anda


Kaedah FIP (First Important Priority)
Contoh teman anda kesempitan wang dan ingin meminjam wang daripada anda,Apakah keutamaan yang anda fikir sebelum anda memberi pinjam kepada rakan anda itu?

KEMAHIRAN BELAJAR BERKUMPULAN


Teknik Sumbang Saran
 Seorang ketua akan menentukan topic yang dibincangkan. Setiap ahli perlu memberikan idea yang bernas dan fakta mengikut urutan. Seorang lagi perlu mencatat perbincangan tersebut.


Teknik Tutorial
 1 atau 2 ahli ditugaskan memberi tutorial di hadapan ahli-ahli tentang tajuk yang hendak dikemukakan.


Teknik Kuiz
 Teknik ini sangat sesuai digunakan pada waktu hamper peperiksaan. Ketua akan menentukan tajuk sebelum kuiz bermula.

No comments:

Post a Comment