Tuesday, 18 September 2012

Pembimbing Rakan Sebaya                                        1) Falsafah PRS

Sebagai PRS , anda perlu sentiasa menghayati Falsafah PRS iaitu “Bantu Diri Untuk Membantu Orang Lain” dalam usaha membantu rakan anda mendapat pengetahuan,kemahiran dan pengalaman untuk meningkatkan kecemerlangan diri. Oleh itu,anda seharusnya berusaha mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan,perlakuan,perhubungan,kreativiti dan keimanan.2) Prinsip PRS

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, dan fizikal.3)Peranan Anda Sebagai PRS

Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang lain dan keadaan sekeliling.

Membantu anda menggerakkan perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah.

 Menjadi sumber/kamus kepada rakan untuk mendapatkan bantuan.

 Menjadi pelajar contoh kepada pelajar lain.4)Etika

 Amanah dan pandai menyimpan rahsia

 Menghormati rakan dan menerima rakan

Memahami batasan dan keupayaan diri sendiri

 Memahami konsep memberi pertolongan

No comments:

Post a Comment